İntergen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi

Kuruluş: 1999
Eğitimli ve deneyimli kadro klinik ve laboratuvar kadrosu
1500’den fazla genetik test çeşidi
Klinik Genetik, Sitogenetik ve Moleküler Genetikte 200.000’i aşkın hasta deneyimi
TÜBİTAK, Avrupa Birliği, Üniversite, Sağlık Bakanlığı Ar-Ge projelerinde yazım, tasarım, proje yürütmesi ve raporlandırma destekleri
Uzman, Asistan, Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerine kısa ve uzun süreli eğitimler

Ekibimiz

 • Prof. Dr. Davut Gül
  Tıp Doktoru - Tıbbi Genetik (Merkez Sorumlusu)
 • Prof. Dr. Serdar Ceylaner
  Tıp Doktoru- Tıbbi Genetik
 • Doç. Dr. Gülay Ceylaner, Ph.D.
  Tıp Doktoru - Tıbbi Genetik
 • Uzm. Dr. Ece Çalıkoğlu
  Tıp Doktoru - Patoloji
Devamı »

Laboratuvar Yöntemleri

 • Doku Kültürü
  (Lenfosit, Amniyon, Koryon Villus, Fibroblast...)
 • Sitogenetik
  Sitogenetik yapılabilir dokulardan kromozom analizleri
 • Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH)
  (Doku Kültürü, Sürüntü, Parafinize Doku)
 • Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon
  (Comparative Genomic Hybridization) (CGH)
 • Array - Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon
  (Array Comparative Genomic Hybridization)
Devamı »

Çalışma Alanları

 • Klinik Genetik
  Klinik Genetik Danışma
 • Dismorfoloji
  Biçim Bozukluğu Bilimi
 • Nadir Hastalıklar
  Klinik Değerlendirme ve Laboratuvar
 • Genetik Danışmanlık
  Genetik Danışma, Tanı, Tedavi, Diğer Çözüm Yolları
 • Maternal Fetal Tıp-Genetik Çalışmalar
  Klinik Değerlendirme ve Laboratuvar
Devamı »
 • Tıbbi Genetik Derneği
 • EMQN
 • CEQAS
 • EuroGentest