Kongreler ve Sunumlar

İntergen, bilimsel yayınların yanı sıra kongreler ve sunumlar gibi etkinliklere katılmaktadır. Bu sayfada, son dönemde gerçekleşen kongreler ve sunumların listesine ulaşabilirsiniz

1- Mediterranean fever (MEVF) gene mutations in Behçet patients with and without ocular involvement.

Nilüfer Yalçındağ, Yeşim Gedik-Oğuz, Serdar Ceylaner 12th INTERNATIONAL OCULAR INFLAMMATION SOCIETY CONGRESS 2nd INTERNATIONAL ASSEMBLY OF OCULAR INFLAMMATION SOCIETIES 27th SPANISH UVEITIS STUDY GROUP MEETING February 27th-28th and March 1st 2014

2- Self mutilasyon ve böbrek taşı: Parsiyel ve komplet Lesch-Nyhan Sendromlu iki olgu sunumu

Neslihan Önenli Mungan, Deniz Kör, Aysun Karabay Beyazıt,  Serdar Ceylaner, Sevcan Erdem, Faruk İncecik, Ali Anarat Türk Ped Arş 2013 Özel Sayı; 16-172

 

3- Erken dönemde dismorfik bulguları ile tanı alan Smith-LemliOpitz Sendromu olgusu

İlyas Okur, Mehmet Gündüz, Fatma Güzel, Nevra Koç, Fevziye Başkan Vuralkan, Serdar Ceylaner Türk Ped Arş 2013 Özel Sayı; 16-172

 

4- TAR syndrome diagnosis confirmed by aCGH analysis.

S. Ceylaner, Y. K. Terzi, S. Kalyoncu, F. I. Sahin. The ASHG Annual Meeting San Francisco, California from Tuesday, November 6 through Saturday, November 10, 2012

 

5- Are endothelial nitric oxide synthase gene 894 g>t and 786 t>c polymorphıisms risk factors for endometriosis?

Ayranci, H. ; Dogan, H. ; Ceylaner, S. XX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics,International Journal of Gynecology and Obstetrics October 2012 119 Supplement 3:S327-S328

 

6- “Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology” Dergisi  2011 yılı en iyi olgu sunumu ödülü- Sporadic Nonautoimmune Neonatal Hyperthyroidism Due to A623V Germline Mutation in the Thyrotropin Receptor Gene.

Aycan Z, Ceylaner S, Yılmaz Ağladıoğlu S, Çetinkaya S, Baş VN, Peltek Kendirci HN

 

7- Cleft palate in a patient with the 9p deletion syndrome,

Uzak, Asli Subasioglu; Ceylaner, Serdar; Erdogan, Murat; Karabulut, Yesim; Balta, Burhan; Bahadir, Oguzhan; Kurt, Fatma; Dogan, Muhammed;Dundar, Munis In European Biotechnology Congress 2011, Current Opinion in Biotechnology 2011 22 Supplement 1:S106

 

8- Fetal Sübkutan Ödeme Neden Olan Nukal Ödem, Kistik Higroma ve Non-İmmün Hidrops ile Kromozom Anomalileri Arasındaki İlişki

D.C. Arıkan, A. Coskun, G. Kıran, H. Kıran, M.A. Güven, S., Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 7. Ulusal Kongresi 122 pp., İstanbul, Türkiye, Eylül 2010.

 

9- The major cause of terminal transverse limb defect and related syndromes is trombophilia. The results of prospective study.

S. Ceylaner, G. Ceylaner, Acar K., Gul D., Zencirlioğlu A., Okumuş N. 9th National Medical Genetic Congress of Turkish Medical Society with International Participation. İstanbul, 1-5 Dec 2010. Clinical Genetics 2010 78 (1)

 

10- Disorders of contigious genes are not always “Contigious gene syndrome”: Lessons from a case with three different genetic disorders.

Aslan D., G. Ceylaner., S. Ceylaner. 9th National Medical Genetic Congress of Turkish Medical Society with International Participation. İstanbul, 1-5 Dec 2010. Clinical Genetics 2010 78 (1)

 

11- Amniotic fluid cell culture and syringe toxicity.

G. Ceylaner., M.A. Güven, S. Ceylaner., Ekerbiçer H. 9th National Medical Genetic Congress of Turkish Medical Society with International Participation. İstanbul, 1-5 Dec 2010. Clinical Genetics 2010 78 (1)

 

12- Osteogenesis imperfekta tip 2 prenatal 2b, 3b US ve postnatal 3b BT bulguları.

Güzelmansur İ., Şahin E., Ceylan N., G. Ceylaner. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 04- 09  Kasım 2009

 

13- Radial ray malformasyonu. 2b, 3b US ve postnatal 3b BT bulguları.

Güzelmansur İ., Şahin E., Ceylan N., G. Ceylaner. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 04- 09  Kasım 2009

 

14- Prenatal tanıda QF-PCR ya da FISH yöntemi yeterli mi? Amniyotik sıvıda kromozomal düzensizlik saptanan 417 olgunun analizi.

Gül D., S. Ceylaner., G. Ceylaner. 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya, 23-26 Nisan 2009

 

15- Kromozom düzensizliği saptanan 163 gebelik tahliye materyalinin analizi.

Gül D., S. Ceylaner., G. Ceylaner. 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya, 23-26 Nisan 2009

 

16- Trizomi 3’ün prenatal tanısı: Olgu sunumu.

Arıkan D.C., Coşkun A., Kıran G., G. Ceylaner. 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Antalya, 23-26 Nisan 2009

 

17- Terminal transvers ekstremite defektlerinin en sık nedeni trombofilidir. Prospektif çalışma sonuçları.

G. Ceylaner., S. Ceylaner., Acar K., Gül D., Zencirlioğlu A., Okumuş N. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, 24-27 Mayıs 2009

 

18- Pediatrik hematolojik kanserlerde genetik yaklaşım ve yeni metodların katkısı.

S. Ceylaner., G. Ceylaner., Gül D. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, 24-27 Mayıs 2009

 

19- Osteogenesis imperfekta tip 2 prenatal 2b, 3b US ve postnatal 3b BT bulguları.

Güzelmansur İ., Şahin E., Ceylan N., G. Ceylaner. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 04- 09  Kasım 2009

 

20- Radial ray malformasyonu. 2b, 3b US ve postnatal 3b BT bulguları.

Güzelmansur İ., Şahin E., Ceylan N., G. Ceylaner. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, 04- 09  Kasım 2009

 

21- terminal transvers ekstremite defektlerinin en sık nedeni  trombofilidir: prospektif çalışma sonuçları

Gülay Ceylaner, Serdar Ceylaner, Kadir Acar, Davut Gül, Ayşegül Zencirlioğlu, Nurullah Okumuş 7. Ulusal  Pediatrik Hematoloji  Kongresi 24-27 Mayıs 2009 Ankara

 

22- Pediatrik hematolojik kanserlerde genel genetik yaklaşım ve yeni metodların katkısı

Serdar Ceylaner, Gülay Ceylaner, Davut Gül 7. Ulusal  Pediatrik Hematoloji  Kongresi 24-27 Mayıs 2009 Ankara

 

23- Neu-Laxova Sendromu: Olgu sunumu.

Mutlu B, Narlı N, Özcan K,  Ceylaner S, Yıldıztaş H, Satar M. 17. Ulusal Neonatoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2009, Çeşme, İzmir  sayfa  224.

 

24- Amniosentez Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Coskun, D. C. Arıkan, G. Kıran, M. A. Güven, B. Köstü, S. Ceylaner, 12. Ulusal Perinatoloji Kongresi 30 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2009

 

25- Investigating Factor V (G1691A), Prothrombin (G20210A) and Methylenetetrahydrofolate reductase (C677T) gene polymorphisms in recurrent pregnancy loss

European Human Genetics Conference, 31 May-3 June 2008., , 2008(Samli H. , Imirzalioglu N., Koken G., Ceylaner G. , Ceylaner S. , ile birlikte)

 

26- Mitral Valv Prolapsusunun Eşlik Ettiği Piknodizostozis: İki Kardeş Olgu Sunumu

Esma Altınel, Aysel Yöney, Saliha Şenel, Nilgün Erkek, Candemir Karacan, Utku Arman Örün, Serdar Ceylaner 4. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ 18-19 Mart 2008

 

27- Güven E.S.G, Ceylaner S, Çınar Ö, Dilbaz S, Aydın S, Gürsoy S, Haberal A. Tedavi ile Düzelebilen Oligoasthenoteratozoospermik Erkekte 46, XY, İ (9) (P10), İ (9) (Q10) Karyotip Anomalisi. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, 16-19.10.2008.

 

28- Rubinstein-Taybi sendrom’lu bir olgu.

Kuraş Can Y, Erdoğan F., Ceylaner S, Çelik A, özdemir O,Yılmaz G. 51.Milli Pediatri Kongresi 2007

 

29- Prenatal diagnosis of thanophoric dysplasia type I: ultrasonographic and biochemical findings

Erdemoglu, E., T. Mungan, S. Ceylaner ve M. Tezimer, 31. Advanced course on ultrasound in obstetrics and gynecology, 19.20 May, Antalya. Ultrasonografi Obstetrik ve Jinekoloji 6(1-2), S56

 

30- Derin venöz trombozda kalıtsal trombofıiik faktörlerın rolü

Bardakcı, H., G. Ceylaner, S. Ceylaner, Kervan, Ü., Tuncel,Ç., Bırıncıoglu, L. 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, 22-26 Mayıs, 2007

 

31- 12+3. Gebelik haftasında artmış NT ile prezente olan ve de DORV, VSD tanısının eşlik ettiği Trizomi 18 olgusu

Güven, M. A., G. S. Ceylaner Ceylaner, A. Coskun, P-55, 5. Obstetrik ve Jinekoloji Ultrosonografi Kongresi, Antalya, 2006

 

32- Prenatal tanısı konmuş Cantrell Pentalojisi olgusu

Güven, M. A., G. S. Ceylaner Ceylaner, A. Coskun, P-54, 5. Obstetrik ve Jinekoloji Ultrosonografi Kongresi, Antalya, 2006

 

33- Prenatal tanısı konmuş Kampomelik Displazi olgusu

Güven, M. A., G. S. Ceylaner Ceylaner, A. Coskun, P-53, 5. Obstetrik ve Jinekoloji Ultrosonografi Kongresi, Antalya, 2006

 

34- Ayakta ektrodaktilisi olan letal multipl pterigium sendromu

G. Ceylaner, M. A. Güven, S. Ceylaner, A. Coskun P-51, 5. Obstetrik ve Jinekoloji Ultrosonografi Kongresi, Antalya, 2006

 

35- Prenatal tanısı konmuş ve üst ekstremite pterigia’sı ile seyreden Bartsocas-Papas sendromu

G. Ceylaner, M. A. Güven, S. Ceylaner, A. Coskun, P-52, 5. Obstetrik ve Jinekoloji Ultrosonografi Kongresi, Antalya, 2006

 

36- Prenatal tanı ve postmortem değerlendirme sonuçları.

S. Ceylaner., Eserdağ S, G. Ceylaner., Danışman N. Michould VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. Kayseri, 17-20 Mayıs 2006

 

37- Hipogonadizm bulguları olan tek yumurta ikizi kardeşler.

G. Ceylaner., Aktürk M., Şahin İ, S. Ceylaner., Mollamahmutoğlu L. Alopesi, VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. Kayseri, 17-20 Mayıs 2006

 

38- Otozomal resesif imperfore himen.

G. Ceylaner., S. Ceylaner., Akın Su F., Mollamahmutoğlu L. VII. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. Kayseri, 17-20 Mayıs 2006

 

39- Prenatal diagnosis of a case with EMANUEL syndrome (supernumary der (22) syndrome)

M. A. Guven, G. Ceylaner, S. Ceylaner, A. Coskun 16th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 3-7 September 2006, London, UK.

 

40- Prenatal diagnosis of Mohr syndrome

M. A. Guven, G. Ceylaner2, S. Ceylaner,, M. Uzel, A. Coskun 16th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 3-7 September 2006, London, UK.

 

41- A prenatally diagnosed and postnatally confirmed case of with Saldino-Noonan syndrome

M.A. Guven, S. Ceylaner, M. Uzel, A. Coskun, G. Ceylaner,  XX European Congress of Perinatal and Neonatal Medicine, P-03-003, 24-27 May, Prague, 2006

 

42- Trisomy 4 p syndrome: clinical similarities with De Lange syndrome

G. Ceylaner, S. Ceylaner, N. Danışman, L. Mollamahmutoğlu.  European Human Genetics Conference 2005, Prag, Çek Cumhuriyeti, 7-10 May 2005

 

43- A case of fetal anticonvulsant syndrome with severe bilateral upper limb defect

M.A. Guven, C. Batukan, S. Ceylaner, G. Ceylaner, M. Uzel. International forum on birth, P 20, 8-11 June, Rome, 2005.

 

44- Prenatal diagnosis of Meckel Gruber Syndrome presenting with renal agenesis: report of a case.

M.A. Guven, S. Ceylaner, G. Ceylaner, I.E. Ertas, VI. International Congress of the Turkish-German Gynecology Association, Arch Gynecol Obstet (suppl 1), 271, 2005, MFM&P-047, 19-22 May, Antalya, 2005.

 

45- Paternal perisentrik inversiyondaki krossingoverden kaynaklanan 14q duplikasyonunun prenatal tanısı.

Bagci G, Ozcan Caliskan M, Keser I, Ozturk S, Mendilcioglu I, Ceylaner S, Zergeroglu S, Luleci G. Fetal Tıp; Prenatal Tanı 2005, 30 Nisan- 02 Mayıs 2005, Antalya, Bildiri Kitabı: P16, s:76, 2005.

 

46- Kısa kosta polidaktili sendromu tip II (Majewski sendromu): Vaka sunumu

Kelekçi, S., Yılmaz, B., Kaya, E., Ceylaner, S., Danışman, N., Mollamahmutoğlu, L. Perinatal Tıp Kongresi- 2005, 1-5 Ekim Kuşadası, Türkiye, 2005

 

47- Amniyosentez ve kordosentez ile prenatal tanı: 181 olgunun değerlendirilmesi.

Güven, M. A., Ceylaner, S. 10. Ulusal Perinatoloji Kongresi & International workshop on multiple pregnancy, P-90, 10-13 Nisan, İstanbul, 2005.

 

48- Alt mezodermal defekt sekans: bir olgu sunumu

Tos, T., İkbal, M. , Aktaş, S. , Avcı, M. , Ceylaner, S VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. Belek, Antalya, 21-24 Nisan 2004

 

49- Tekrarlayan düşükler ile x- etkinsizleştirilmesi ilişkisi

Başğışlar, G. S. , Söylemez, F. , Cengiz, B. , Üstüner, I. , Ceylaner, S. , Ceylaner, G. , Özçelik, T. , Acar, AI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi. Belek, Antalya, 21-24 Nisan 2004

 

50- The diagnosis of hypoplastic left heart syndrome by using four heart chamber view at 17 weeks of gestation.

Güven, M. A., Ceylaner, S., Çıragil, G. 4. Ulusal Jinekoloji & Obstetri Kongresi, P-17, 20-25 Nisan, Antalya, 2004 (Oral prezentasyon).

 

51- Dekstrokardi ve multiple kardiak anomalili bir olgu; Prenatal tanı ve postnatal değerlendirme.

Ceylaner, S., M. A. Güven, G. Çıragil, S. Zengeroğlu 4. Ulusal Jinekoloji & Obstetri Kongresi, P-18, 20-25 Nisan, Antalya, 2004 (Oral prezentasyon).

 

52- Prenatal dıagnosıs of thoraco-omphalophagus conjoıned twıns at 13 weeks of pregnancy: a case report.

Kıran, G. , Kiran, H. , Güven, A. M. , Ceylaner, S. , Karakuş, S. 4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Harbiye Askeri Müze, İstanbul, 6-9 Ekim 2004

 

53- Prenatal tanısı konmuş, posterior mediastinal yerleşimli enterik duplikasyon kist olgusu.

Güven, M. A. , Gülgösteren, M. , Ekiz, Ş., Ceylaner, S. , Çıragil, G4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Harbiye Askeri Müze, İstanbul, 6-9 Ekim 2004

 

54- İki Dandy-Walker malformasyonlu ve bir Dandy-Walker varyantlı olgunun değerlendirilmesi.

Güven, M. A. , Ceylaner, S. 4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi Harbiye Askeri Müze, İstanbul, 6-9 Ekim 2004

 

55- 2 olgu sunumu: 20. Gebelik haftası ultrason taramasında gros olarak gözüküp, 38. Gebelik haftasında tanı konulabilen Neu-Laxova sendromu.

Tugay, İ. , Kahyaoğlu, S. , Ertaş, I. E. , Ceylaner, S. , Danışman, N 4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Harbiye Askeri Müze, İstanbul, 6-9 Ekim 2004

 

56- Triküspit atrezili bir olgu; prenatal tanı ve postnatal değerlendirme.

Güven, M. A. , Ceylaner, S. , Celasun, B. , Beyazıt A. H. , Aydemir N. 4. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, Harbiye Askeri Müze, İstanbul, 6-9 Ekim 2004

 

57- Bir olgu sunumu: schisis assosiasyonu- prenatal tanı ve postmortem değerlendirme.

Ceylaner, S. , Eserdağ, S. , Korkmaz, Y. , Yuvanç, H. O. , Alan, M. , Tuğ, M. , Mungan, T. , Danışman, N. V. Türk-Alman Jinokoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi. Antalya, 16-20 Mayıs 2003

 

58- Robinow sendromunun prenatal tanısı.

Eserdağ, S. , Ceylaner, S. , Korkmaz, Y. , Yuvanç, H. O. , Alan, M. , Bayramoğlu, H. , Mungan,T. , Danışman, N V. Türk-Alman Jinokoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi. Antalya, 16-20 Mayıs 2003

 

59- Prune belly sendromunun prenatal tanısı.

Danışman, N. , Eserdağ, S. , Korkmaz, Y. , Alan, M. , Ceylaner, S. , Taner, D. , Mungan, T. V. Türk-Alman Jinokoloji Derneği ve II. Reproductive Medicine Tartışmalı Konular ve Çözümler Ortak Kongresi. Antalya, 16-20 Mayıs 2003

 

60- Şizofrenili olgularda kardeş kromatid değişimlerinin (SCE) araştırılması.

Ceylaner, G., Ceylaner, S., Sezgin, İ. 3. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Marmaris, 26-30 Nisan 1998

 

61- 93 azospermili olgunun genetik değerlendirmesi.

Ceylaner, S. , Doğan, M. , Gürbüz, A. S. , Günyeli, İ. , Oral, H. , Küçüközkan, T., X. İnfertilite ve Üreme kongresi, Ankara, 26-29 Ekim 2002

 

62- Bir multipl konjenital anomali sendromu (akrosefali, tipik yüz görünümü, skolyosiz, araknodaktili)

Candemir, Z. , Dündar, M. , Erkılıç, K. , Ceylaner, S. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 4-7 Haziran 1996

 

63- Uniparental dizomili bir ambigus genitale vakası.

Dündar, M. , Demiryılmaz, F. , Acar, H. , Kurtoğlu, S. , Ceylaner, S. , Küçükaydın, M. XIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 4-7 Haziran 1996

 

64- Duchenne-like müsküler distrofili bir aile.

Ceylaner, S. , Özyazgan, I. , Demiryılmaz, F. , Dündar, M. , Ceylaner, G. , Kandemir, O. IV. Karadeniz Tıp Günleri, Trabzon, 31 Mayıs- 3 Haziran 1995

 

65- Dil hareketleri üzerine genetik araştırmalar-III.

Ceylaner, G. , Ceylaner, S. , Akarsu, N. , Şaylı B. S. IV. Karadeniz Tıp Günleri, Trabzon, 31 Mayıs- 3 Haziran 1995

 

66- 22q+ varyant ph' kromozomlu bir vaka.

Ceylaner, S. , Cücer, N. , Ünal, A. , Özyazgan, I. , Saatçi, Ç. , Özkul, Y. XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, 11-14 Mayıs 1994

 

67- Dil hareketleri üzerine genetik araştırmalar-II.

Şaylı, B. S. , Ceylaner, S. , Ceylaner, G. II. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, 11-13 Ekim 1990

 

68- Normal toplumdan bir kesimde dil hareketleri üzerine genetik araştırmalar.

Şaylı, B. S. , Ceylaner, S. , Ceylaner, G. Ulusal Prenatal Teşhis ve Anadolu'nun Genetik Yapısı Sempozyumu, Eskişehir, 1989.

 

69- Skewed X-inaktivation is associated with recurrent spontaneous abortion.

Bağışlar, S.G., Söylemez, F., Cengiz, B., Üstüner, I., Ceylaner, S., Ceylaner, G., Özçelik T., Acar, A. European Human Genetics Conference 2004, Munih, Almanya, 12-15 June 2005

 

70- Prenatal diagnosis of Meckel Gruber Syndrome presenting with renal agenesis: report of a case.

Guven, M. A., Ceylaner, S., Ceylaner, G., Ertas, E. VI. International Congress of the Turkish-German Gynecology Association, Arch Gynecol Obstet (suppl 1), 271, 2005, MFM&P-047, 19-22 May, Antalya, 2005.

 

71- Prenatal diagnosis of autosomal recessive type of Robinow syndrome and differential diagnosis.

Guven, M. A., Ceylaner, S., Batukan, C., Ozbek, A., Demirpolat, G., Uzel, M, VI. International Congress of the Turkish-German Gynecology Association, Arch Gynecol Obstet (suppl 1), 271, 2005, MFM&P-048, 19-22 May, Antalya, 2005.

 

72- A case of fetal anticonvulsant syndrome with severe bilateral upper limb defect.

Guven, M. A., Batukan, C., Ceylaner, S., Ceylaner, G., Uzel, M. International forum on birth, P 20, 8-11 June, Rome, 2005.

 

73- Trisomy 4 p syndrome: clinical similarities with De Lange syndrome.

Ceylaner, G. , Ceylaner, S. , Danışman, N. , Mollamahmutoğlu, L. European Human Genetics Conference 2005, Prag, Çek Cumhuriyeti, 7-10 May 2005

 

74- Volume of sampled amniotic fluid and prenatal cytogenetic diagnosis: results of retrospective study.

Ceylaner, S. , Güven, M. A. , Ceylaner, G. , Gunyeli, I. , Ekerbicer, H. European Human Genetics Conference 2005, Prag, Çek Cumhuriyeti, 7-10 May 2005

 

75- A study on 85 pregnancies with chromosome abnormality diagnosed cytogenetic analysis.

Gül, D. , Ceylaner, S. , Ceylaner, G. II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries, Belek- Antalya/ TÜRKİYE, 1-5 Ekim 2002

 

76- The results of 863 amniocentesis of Zekai Tahir Burak Hospital.

Ceylaner, G. , Ceylaner, S. , Danışman, N. , Mungan, T. , Yapar, E. G. , Günyeli, İ., Küçüközkan, T. II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries, Belek- Antalya/ TÜRKİYE, 1-5 Ekim 2002

 

77- Congenital anomaly evaluation program in Zekai Tahir Burak Women’s Hospital.

Ceylaner, S. , Günyeli, İ. , Ekici, E. , Yüksel, B. , Ceylaner, G. , Boylu, M. , Danışman, N. , Tuğ, M. , Küçüközkan, T. II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries, Belek- Antalya/ TÜRKİYE 1-5 Ekim 2002

 

78- The results of postmortem evaluation of 602 foetuses.

Ceylaner, S. , Ceylaner, G. , Danışman, N. , Ekici E. , Günyeli, İ. , Taner D. , Tuğ M. , Küçüközkan, T. II. World Congress of Perinatal Medicine for Developing Countries, Belek- Antalya/ TÜRKİYE 1-5 Ekim 2002

 

79- Consecutive four twin pregnancies in the same mother.

Seçkin, B., Avşar, F., Ceylaner, S., Gökmen, O. Second World Congress on Contoversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Paris, Fransa, 6-9 Eylül 2001,

 

80- Genetic assessment of 19 cases with premature ovarian failure.

Ceylaner, G. , Ceylaner, S. , Moroy, P. , Erdemoğlu, E. , Gökmen, O. 16th Annual Meeting of the ESHRE Bologna- İtalya, 25-28 Haziran 2000

 

81- Partial trisomy 12q15-q22.

Yılmaz, Z. , Erman-Akar, M. , Ceylaner, S. , Ceylaner, G. , Nabaei, S. , Gökmen, O. XVI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Washington DC, ABD, 3-8 Eylül 2000

 

82- Cytogenetic research in 298 couples with recurrent spontaneous gestational losses.

Yılmaz, Z. , Erman-Akar, M. , Yıldız, S. , Yuksel, K. , Ceylaner, S. , Var, T. , Gokmen, O. The International Congress on Reproductive Medicine, Obstetrics and Gynecology: Chalanges in the Third Millenium, Tel-Aviv İsrail, 11-14 Nisan 2000

 

83- Clinical and cytogenetic assessment of 97 patients with primary amenorrhea.

Yilmaz, Z. , Erman-Akar, M. , Yıldız, S. , Ceylaner, S. , Ceylaner, G. The International Congress on Reproductive Medicine, Obstetrics and Gynecology: Chalanges in the Third Millenium, Tel-Aviv Israil, 11-14 Nisan, 2000

 

84-  Familial Rokitansky-Kustner-Hauser syndrome (autosomal dominant inheritance?)

Ceylaner, G. , Ceylaner, S. , Yılmaz, Z. , Erman-Akar, M. , Yıldız, S The International Congress on Reproductive Medicine, Obstetrics and Gynecology: Chalanges in the Third Millenium, Tel-Aviv Israil, 11-14 Nisan, 2000

 

85- Familial aggregation of testicular feminization.

Ceylaner, S. , Ceylaner, G. , Yılmaz, Z. , Yıldız, S. , Erman-Akar, M. The International Congress on Reproductive Medicine, Obstetrics and Gynecology: Chalanges in the Third Millenium, Tel-Aviv Israil, 11-14 Nisan, 2000

 

86- A case with Xp deletion presenting premature ovarian failure and severe scoliosis.

Ceylaner, G. , Ceylaner, S. , Yesilyurt, H. , Yilmaz, Z. , Erman-Akar, M. The International Congress on Reproductive Medicine, Obstetrics and Gynecology: Chalanges in the Third Millenium, Tel-Aviv Israil, 11-14 Nisan, 2000

 

87- Gonadal agenesis associated with Rokitansky syndrome, a report of 3 cases.

Ceylaner, S. , Yalcin, H. , Yesilyurt, H. , Yıldız, S. , Yılmaz, Z. The International Congress on Reproductive Medicine, Obstetrics and Gynecology: Chalanges in the Third Millenium, Tel-Aviv Israil, 11-14 Nisan, 2000

 

88- A case presenting findings of both androgen insensitivity syndrome and Marfan syndrome.

Ceylaner, S. , Ceylaner, G. , Aslan, S. , Yesilyurt, H. The International Congress on Reproductive Medicine, Obstetrics and Gynecology: Chalanges in the Third Millenium, Tel-Aviv Israil, 11-14 Nisan, 2000

 

89- Increased condensed chromatin amount of T-lymphocyte interphase nuclei of Down syndrome patients.

Demirtaş, H. , Ceylaner, S. , Cücer, N. First European Cytogenetics Conference, Atina, Yunanistan, 22-25 Haziran 1997

 

90- The effects of the differences in the routine cytogenetics laboratory on the condensed chromatin of the T-lymphocytes.

Ceylaner, S. , Demirtaş, H. , Ceylaner, G. , Cücer, N. British Human Genetics Conference, York 15-17 Eylül 1997

 

91- An investigation on the differences of condensed chromatin of the T-lymphocyte interphase nuclei among the patients with mental retardation.

Ceylaner, S., Ceylaner, G. , Cücer, N. , Demirtaş, H. British Human Genetics Conference, York 15-17 Eylül 1997

 

92- A family with osteogenesis imperfecta, frontonasal dysplasia, ear abnormality and mental retardation.

Ceylaner, G., Ceylaner, S. , Dündar, M. British Human Genetics Conference, York 15-17 Eylül 1997

 

93- A case with multipl ptergium syndrome (Escobar syndrome)

Dündar, M. , Ceylaner, S. , Ceylaner, G.” British Human Genetics Conference, York 15-17 Eylül 1997

 

94- The relationship between phytohemagglutinin concentration in the culture medium and condensed chromatin content of human T-lymphocyte interphase nuclei.

Cücer, N. , Demirtaş, H. , Ceylaner, S. 2nd Balkan Meeting On Human Genetics, İstanbul- Türkiye 3-6 Eylül 1996

 

95- Increased sister chromatid exchange (SCE) in Cornelia De Lange syndrome: report of the two cases.

Ceylaner, S. , Ceylaner, G. , Saatçi, Ç. 2nd Balkan Meeting On Human Genetics, İstanbul- Türkiye 3-6 Eylül 1996

 

96- Differences of metaphase rates in acute leukemia cytogenetics: detection by co-culture method.

Ceylaner, S. , Ceylaner, G. , Ünal, A. , Dündar, M. , Cücer, N. , Patıroğlu, T. 2nd Balkan Meeting On Human Genetics, İstanbul- Türkiye 3-6 Eylül 1996

 

97- A family with X- linked recessive polyarticular juvenile rheumatoid arthritis.

Ceylaner, G. , Ceylaner, S. , İnan, M. , Şaylı, U. , Şaylı B. S. 2nd Balkan Meeting On Human Genetics, İstanbul- Türkiye 3-6 Eylül 1996

 

98- A patient with Mohr syndrome.

Özyazgan, I. , Ceylaner, S. , Dündar, M. , Öztürk, A. , Demiryılmaz, F. , Demirtaş, H. 2nd Balkan Meeting On Human Genetics, İstanbul- Türkiye 3-6 Eylül 1996

 

99- A case with mullerian duct failure and mature cystic teratoma.

Ceylaner, S. , Demiryılmaz, F. , Dündar, M. , Şahin, Y. , Onursever, A. , Öztürk, F. 2nd Balkan Meeting On Human Genetics, İstanbul- Türkiye 3-6 Eylül 1996

 

100- Familial occurrence of the frontonasal dysplasia.

Ceylaner, S. , Candemir, Z. , Ceylaner, G. , Dündar, M. 2nd Balkan Meeting On Human Genetics, İstanbul- Türkiye 3-6 Eylül 1996

 

101- A translocation carrier family and a sib with holoprosencephaly-polydactyly (pseudotrisomy 13) syndrome.

Ceylaner, S. , Ceylaner, G. , Dündar, M. , Özyazgan, I. , Erkılıç, K. , Demiryılmaz, F. , Balkanlı, S. 2nd Balkan Meeting On Human Genetics, İstanbul- Türkiye 3-6 Eylül 1996

 

102- A family with multiple single gene mutations and autosomal dominant umbilical hernia.

Ceylaner, S. , Ceylaner, G. , Demiryılmaz, F. , Dündar, M. , Kendirci, M. , Kumandaş, S. , Özyazgan, I. , Kandemir, O. 2nd Balkan Meeting On Human Genetics, İstanbul- Türkiye 3-6 Eylül 1996

 

103- Condensed chromatin enhancement in the phytohemagglutinin stimulated lymphocyte interphase nuclei of two xeroderma pigmentosum patients and artificial chromatin condensation of healthy cells by UV irradiation.

Demirtaş, H. , Cücer, N. , Boztosun, N. , Ceylaner, S. , Öztürk, M. 2nd Balkan Meeting On Human Genetics, İstanbul- Türkiye 3-6 Eylül 1996

 

104- Genetic investigations on tongue movements in individuals from normal population.

Şaylı B. S., Ceylaner, S. , Başkaya, G. 8th International Congress of Human Genetics, Washington DC, USA, 6-11 Ekim 1991

 

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?