AR-GE

İntergen hasta hizmeti ve ar-ge yapmak hedefi ile kurulan bir merkezdir. Tüm genetik test türlerini merkezimizde %90’ın üzerinde kendi ürettiğimiz malzeme ve yöntemler ile yapılmasını sağladık.

İNTERGEN'DE AR-GE

İntergen, 1999 yılından “insan, yaşam ve bilim” sloganıyla hasta hizmeti ve Ar-Ge yapmak hedefi ile kurulmuş bir merkezdir.

 

NADİR HASTALIKLARDA HER BİR HASTAYA ÖZEL MALZEME, TEST YÖNTEMİ GELİŞTİRMEK VE HATTA SIKLIKLA YENİ HASTALIKLAR BULMAK VE TANIMLAMAK GEREKEBİLMEKTEDİR.

 

• Tanıda yurt dışına bağımlılığı engelledik

• Tüm genetik test türlerini merkezimizde %90’ın üzerinde kendi ürettiğimiz malzeme ve yöntemler ile yapılmasını sağladık.

• Yeni hedef tedavide bağımlılığı azaltmak.

Akademik başarılara sahip takım arkadaşlarımızla,

• Hali hazırda kendi öz kaynaklarımızla sürdürdüğümüz 45’den fazla proje ile,

• TÜBİTAK başta olmak üzere ek destekler alarak

• Üniversite ve sanayi işbirlikleri ile

• Hem temel bilimde hem de hasta hizmetinde ilerlemelere imza atıyoruz.

 

Ar-Ge birimimiz;

• Tasarlanan 60.000’i aşkın primer ve geliştirdiğimiz yöntemler ile

• 5500 hastalık için yapılan binlerce testin genetik testin %90’ında kendi tasarımlarımızı kullanıyoruz.

• Bilimsel proje ortaklarımıza çalışmalar planlanırken “AMA” değil, genç ekibimizle tartışmaya “HATTA” diyerek katılıyoruz.

• Proje konusunda deneyimsiz genç arkadaşlara da katkı sunarak onlarında ülkemize fayda sağlamasını sağlıyoruz.

• Ar-Ge faaliyetlerimizi, sadece hastalarımıza en kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek için değil, aynı zamanda ülkemizi katma değeri yüksek ürünlerle yurt dışında temsil etmek için gerçekleştiriyoruz. 

• Ar-Ge faaliyetleri için ayırdığımız bütçeyi sürekli arttırarak, insana ve bilgiye yatırım yapıyoruz.

• Gelişen teknolojiyi sadece takip etmiyor, ona yön veriyoruz.

 

AR-GE DESTEK HİZMETLERİMİZ

Diğer kurumların sürdürdükleri projelerine aşağıdaki teknikler başta olmak üzere neredeyse tüm genetik test teknikleri ile destek veriyoruz.

 

1- Tüm Ekzom Sekanslama (WES)

Genetik hastalıklara tanı koyulması için uygulanan en kapsamlı yöntemlerden biri Tüm Exom Sekanslamadır. Bu yöntemle İnsan genomunda yer alan yaklaşık 20000 gene ait tüm kodlayan DNA bölgeleri sekanslanır ve hastalıklarla ilişkili olabilecek değişiklikler tespit edilir. Bu yöntem, sekanslanmak istenen gen bölgeleri net olmadığında ya da sayıca çok fazla olduğunda başvurulan, hızlı, güvenilir ve ulaşılabilir sonuçlar verilmesine olanak sağlayan bir yöntemdir.

 Bu yöntem piyasada hazır kiti olmak kaydıyla insan dışı canlılarda yapılan araştırmalar içinde merkezimizde kullanılmaktadır.

 

2- Tüm Genom Sekanslama (WGS)

Genetik hastalıklara tanı koyulması amaçlanan bazı durumlarda tüm genom dizisinin sekanslanması gerekmektedir. Bu durumda insan genomundaki 3 milyar baz dizisi sekanslanır ve yapılan analizlerle hastanın klinik durumu netleştirilir.

Bu yöntem insan dışı canlılarda yapılan araştırmalar içinde merkezimizde kullanılmaktadır.

 

3- Sanger Sekanslama

Sekanslama teknolojilerinin Altın Standardı olan Sanger Sekans yöntemi ile, bilimsel çalışmalarımızın tasarım aşamasından sonuçların analizine kadar her basamakta çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Cihaz alt yapımız ve kendi geliştirdiğimiz çözümlerimiz ile ülkemiz bilimine katkı sunmaktayız.

Çalışmanızın başlangıç noktası olan PCR aşamasından, sekans verilerinin elde edildiği Kapiller Elektroforez aşamasına ve Biyoinformatik ekibimizle beraber elde ettiğimiz verilere kadar farklı noktalarda çalışmalarımızı merkezimiz bünyesinde gerçekleştirmekteyiz

Sanger sekanslamanın yanı sıra; Fragman Analizleri, Genotiplendirme ve Kantitatif çalışmalarımız Ar-Ge projelerimizde kullandığımız yöntemlerdir.

Bu yöntem insan dışı canlılarda yapılan araştırmalar içinde merkezimizde kullanılmaktadır.

Projeye özel malzeme tasarımı yapılmaktadır.

 

4- Yeni Nesil Sekanslama (NGS)

Yeni Nesil Sekans (Next Generation Sequencing-NGS) teknolojileri yüksek sayıda örneğin birlikte sekanslanmasına imkan veren çığır açıcı bir teknolojidir. İntergen olarak farklı büyüklüklerde projelerimiz için, farklı skalalarda sekanslama alternatiflerini Ar-Ge bünyemizde projelerimizde kullanmaktayız.

Bu yöntem insan dışı canlılarda yapılan araştırmalar içinde merkezimizde kullanılmaktadır.

Projeye özel malzeme tasarımı yapılmaktadır.

 

5- Metilasyon Çalışmaları

 Metilasyonun etkili olduğu genlerde bu yöntem ile araştırmalar yapılmak istenildiğinde, metilasyon spesifik PCR, Array ve metilom çalışmaları ile destek verilmektedir.

Bu yöntem insan dışı canlılarda yapılan araştırmalar içinde merkezimizde kullanılmaktadır.

Projeye özel malzeme tasarımı yapılmaktadır.

 

6- Real Time PCR Uygulamaları (TaqMan, SYBR Green)

• Genotiplendirme

• Gen ekspresyonu tayini

 Bu yöntem insan dışı canlılarda yapılan araştırmalar içinde merkezimizde kullanılmaktadır.

Projeye özel malzeme tasarımı yapılmaktadır.

 

7- Klonlama

• Vektör dizaynı

• TA cloning

• Gibson cloning

 

8- Cell-Free Protein Sentezi

Canlı hücreler kullanılmadan, Plazmid DNA, lineer DNA veya mRNA şablonları kullanılarak hedef proteinin üretilmesini sağlayan bir protein ekspresyon yaklaşımıdır.

Bu yöntem insan dışı canlılarda yapılan araştırmalar içinde merkezimizde kullanılmaktadır.

 

9- 3D Printer ile Lab. Ekipmanları Tasarım ve Üretimi

Laboratuvarda kullanılan plastik malzemeleri istenilen doğrultuda modifiye ederek merkezimiz laboratuvarlarının kullanımına sunmaktayız.

 Projeye özel tasarımlar yapılabilmektedir. Merkezimizle temasa geçiniz.

 

10- Eğitim hizmetleri

• Next Generation Sequencing (NGS) Workshop

• Sanger Sequencing Workshop

• Primer and Prob Design Workshop

• PCR, Real time PCR and Gene Expression Workshop

• Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) Workshop

 

12- Primer, Probe, Oligo tasarımı

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?