Biyoinformatik

İntergen Ve Biyoinformatik Süreçleri Hakkında Bilgiler

İNTERGEN VE BİYOİNFORMATİK

• Dünyada kabul edilen algoritmaları

• Kendi bilgi ve denetimimizle geliştirerek

• Kendi yazılım ve algoritmalarımızı ön plana alarak

• Veri güvenliğini göz önüne alarak, kendi çatımızın altında gerçekleştiriyoruz.

 

İntergen hangi verileri değerlendirir?

İnsan kaynaklı genomik (DNA-RNA) verileri tanı ve araştırma amaçlı değerlendirme yanında;

Bitki, hayvan ve mikroorganizmalarda bilimsel amaçlı çalışmalarda ve ARGE çalışmalarında veri değerlendirme ve arşivleme çalışmaları yapılmaktadır.

Proteom ve metagenom gibi alanlarda bilimsel çalışmalarımızı ise proje ortaklarımızla işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz.

 

İntergen genetik veriyi dış merkezlere göndermekte midir?

İntergen bünyesinde elde edilen tüm genetik verileri, İntergen içerisinde analiz edilmekte ve sizlere rapor olarak dönmektedir. 2012 den beri kullandığımız ve neredeyse tüm kullanım alanlarında kullandığımız yeni nesil dizileme teknolojilerinin analizi konusunda kendi bünyemizde geliştirdiğimiz iş akışları yine kendi bünyemizdeki sunucu ve analiz altyapısı ile değerlendirilmektedir ve dış merkezli bir analiz yapılmamaktadır.