Eğitimler

İntergen staj, özel teknik eğitim, kurs, kongre, sunum, konferans, uygulamalı eğitim, uygulama danışmanlığı seviyelerinde eğitimler vermektedir.

İNTERGEN’DE EĞİTİM

Profesyonelliğe giden yol

İntergen,

• Üniversite, kamu kurumları, özel sektörde çalışan ve lisans ve lisansüstü seviyelerde yer alan öğrencilere

• Staj, özel teknik eğitim, kurs, kongre, sunum, konferans, uygulamalı eğitim, uygulama danışmanlığı seviyelerinde eğitimler vermektedir.

• Proje deneyimi olmayan veya genetik alanında proje deneyimi olmamış akademisyenlere destek veriyoruz.

• Akademisyen gruplarına genetik eğitimleri düzenliyoruz.

Ülkemizin dünya liginde eğitimli insanlar ile yükselmesinin hepimizin yükselmesi anlamına geldiğini biliyoruz. 

İnsana, bilime, sağlığa dokunan- dokunmak isteten herkese kapılarımız açık!

 

Personel Eğitimleri

Merkezimizde her Çarşamba 16.00 – 17.30 saatleri arasında kalan zaman dilimi “Çarşamba Eğitimleri” adı altında personel eğitimi için ayrılmıştır. Bu eğitimlerde personelimizin isteği üzerine veya hızla gelişen genetik alanında güncellemeleri içeren ya kendi güçlü kadromuzdan destek alarak ya da dışarıdan eğitimi istenen konu üzerine uzmanları merkezimize davet ederek eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Düzenli olarak gerçekleşen bu eğitimler sayesinde hem personelimiz sürekli tecrübe ve bilgi edinerek gelişirken hem de İntergen’in hizmet kalitesini çağın gerekliliklerine uygun altın standartlarda tutmaya devam ediyoruz.

 

Workshoplar

Aşağıda Eğitim verdiğimiz kurslar belirtilmiştir.

• Next Generation Sequencing (NGS) Workshop

• Sanger Sequencing Workshop

• Primer and Prob Design Workshop

• Real time PCR and Gene expression Workshop

• Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) Workshop

Tüm workshoplarımız hem pratik hem de teorik olarak gerçekleşmektedir. Yukarıda belirttiğimiz workshoplar harici eğitim isteklerinizde bize ulaşabilirsiniz.

 

Staj ve Stajyer Eğitimleri

Staj uygulamasının temel amacı lisans/yüksek lisans eğitimi sırasında öğrenilen bilgilerin ve kazanılan becerilerin alan deneyimi ve uygulamaları ile bütünleştirilmesi ve desteklenmesidir. Stajın bir diğer amacı da öğrencilerin alanlarında iş deneyimi kazanmaları ve sorumluluk alma becerilerini geliştirmeleridir.  Biz İntergen olarak bu bilinçle yılın farklı dönemlerinde kabul ettiğimiz toplam 15-20 stajyerlerimizle sağlık sektörüne işin mutfağını gören, bilen, deneyimleyebilen çalışma arkadaşları yetiştirmeyi hedefliyoruz.