Patoloji Testleri

Sitopatolojik ve Histopatolojik İncelemeler

1- SİTOPATOLOJİK İNCELEMELER

• İmprint (D)

• Balgam, Direkt Yayma (D)

• BOS, Direkt Yayma ve/veya Rutin Santrifüj / Sitosantrifüjle Değerlendirme (D)

• Bronş Aspirasyonu, Direkt Yayma ve/veya Rutin Santrifüj / Sitosantrifüj İle (D)

• Hücre Bloğu Hazırlanması (D)

• İdrar, Direkt Yayma ve/veya Rutin Santrifüj / Sitosantrifüjle Değerlendirme (D)

• İnce İğne Aspirasyonu Değerlendirmesi (Laboratuarda) (D)

• İnce İğne Aspirasyonu Değerlendirmesi (Laboratuar dışında) (D)

• İnce İğne Aspirasyonu (Gönderilen yayma preperatların değerlendirilmesi) (D)

• Meme Başı Yayması (D)

• Periton / Plevra Sıvısı, Direkt Yayma, Rutin Santrifüj veya Sitosantrifüjle (D)

• Servikal veya Vajinal Sitoloji (Sıvı bazlı ince tabaka teknolojisi tekniği ile) (D)

• Servikal veya Vajinal Sitoloji (Yayma preperatlar ile) (D)

• Vücut Sıvıları (Listedekiler dışında) (D)

• Yaymalar (Listedekiler dışında) (D)

• Yıkamalar ve Fırça Preperatları (D)

 

2- HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER

Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler

• Abortus, İndüklenmiş (Tıbbi tahliye) (1)

• Abortus - Spontan / Missed (1)

• Apse Materyali (1)

• Akciğer, Transbronşial Biyopsi (1)

• Anevrizma, Arteryal / Ventriküler (1)

• Anüs, Polipoid Gelişme (Tag) (1)

• Apendiks, İnsidental (Asıl ameliyata ek) (1)

• Arter, Aterom Plağı (1)

• Bartholin Bezi Kisti (1)

• Bronkus, Biyopsi (1)

• Bursa/Synovial Kist (1)

• Burun Mukozası, Biyopsi (1)

• Burun, Sinüs Polipleri İnflammatuar (1)

• Deri, Kist / Uzantı (Tag) / Debrid. / Plastik Onarım (1)

• Divertikul - Özefagus / İnce Barsak (1)

• Duodenum, Biyopsi (1)

• Dupuytren Kontraktürü Dokusu (1)

• Eklem, Gevşek Cisim (1)

• Endometrium, Küretaj / Biyopsi (1)

• Endoserviks, Küretaj / Biyopsi (1)

• Femur Başı, Kırık Dışında (1)

• Fissür / Fistül (1)

• Ganglion Kisti (1)

• Hematom (1)

• Hemoroidler (1)

• Herni Kesesi (Herhangi bir bölgede) (1)

• Hidrosel Kesesi (1)

• İnce Barsak, Biyopsi (1)

• İntervertebral Disk (1)

• Karpal Tünel Dokusu (1)

• Kemik Fragmentleri (Patolojik kırık dışında) (1)

• Kemik İliği Biyopsisi, Patoloji (1)

• Kıkırdak, Shaving (1)

• Kolesteatoma (1)

• Kolon, Kolostomi Stoması (1)

• Kolon, Biyopsi (1)

• Konjonktiva, Biyopsi / Pterygium (1)

• Kornea (1)

• Larinks, Biyopsi (1)

• Menisküs (1)

• Mesane, Biyopsi (1)

• Mide, Biyopsi (1)

• Mukosel, Tükrük (1)

• Nazofarinks / Orofarinks, Biyopsi (1)

• Nöroma - Morton / Travmatik (1)

• Özofagus, Biyopsi (1)

• Paratubal Kistler (Morgagni hidati) (1)

• Parmaklar, El / Ayak, Amputasyon, Travmatik (1)

• Pilonidal Kist / Sinüs (1)

• Plasenta (Üçüncü trimester dışında) (1)

• Plevra / Perikard - Biyopsi (1)

• Polip, Kolorektal (1)

• Polip, Mide / İnce Barsak (1)

• Polip, Servikal / Endometrial (1)

• Prostat, İğne Biyopsisi (1)

• Safra Kesesi (1)

• Sempatik Ganglion (1)

• Sinir, Vagotomi ve Benzeri Girişim (1)

• Sinüs, Paranasal Biyopsi (1)

• Spermatosel (1)

• Sünnet Derisi (Yeni doğan dışında) (1)

• Sünnet Derisi (Yeni doğan) (1)

• Tendon / Tendon Kılıfı (Tümör dışı) (1)

• Testiküler Apendiks (1)

• Testis, Kastrasyon (1)

• Tonsil ve / veya Adenoidler (1)

• Tonsil, Biyopsi (1)

• Trakea, Biyopsi (1)

• Trombüs veya Embolus (1)

• Tuba Uterina, Biyopsi ve Sterilizasyon (1)

• Üreter, Biyopsi (1)

• Üretra Biyopsi (1)

• Vajina, Biyopsi (1)

• Vajinal Mukoza, İnsidental (1)

• Varikosel (1)

• Vas Deferens, Sterilizasyon (1)

• Vas Deferens (Sterilizasyon dışında) (1)

• Ven, Varis (1)

• Yumuşak Doku, Debridman (1)

• Yumuşak Doku, Lipom (1)

 

İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler

• Ağız Mukozası / Gingiva Biyopsi (2)

• Apendiks (İnsidental dışında) (2)

• Arter, Biyopsi (2)

• Beyin Meninksler (Tümör rezeksiyonu dışında) (2)

• Böbrek, Biyopsi İğne (2)

• Deri, Kist / Uzantı / Debridman. / Plast. Onarım Dışı (2)

• Dil, Biyopsi (2)

• Diş / Odontojenik Kist (2)

• Dudak, Biyopsi / Wedge (Kama) Rezeksiyonu (2)

• Eklem, Rezeksiyon (2)

• Ekstremite, Amputasyon, Travmatik (2)

• Femur Başı, Kırık (2)

• Hipofiz Tümörü (2)

• Kalp Kapakçığı (2)

• Karaciğer, Biyopsi İğne / Wedge (Kama) (2)

• Kas, Biyopsi (2)

• Kemik, Ekzositoz (2)

• Lenf Düğümü, Biyopsi (2)

• Meme, Biyopsi (2)

• Meme / Reduksiyon Mammoplasti (2)

• Myom, Myomektomi (Uterus hariç) (2)

• Omentum, Biyopsi (2)

• Over, Biyopsi / Wedge (Kama) Rezeksiyonu (2)

• Over (+ / - Tuba) (Neoplastik değil) (2)

• Pankreas, Biyopsi (2)

• Paratiroid Bezi (2)

• Parmak El / Ayak, Amputasyon (Travma dışı) (2)

• Periton, Biyopsi (2)

• Prostat İğne Biyopsisi (2)

• Prostat İğne Biyopsisi (1 ile 4 arası kadran) (1)

• Prostat İğne Biyopsisi (5 ile 9 arası kadran) (2)

• Prostat İğne Biyopsisi (10 ve üzeri kadran ) (3)

• Prostat, TUR (2)

• Serviks, Biyopsi (2)

• Sinir, Biyopsi (2)

• Synovium (2)

• Testis, Biyopsi (2)

• Testis (Tümör / Biyopsi / Kastrasyon dışında) (2)

• Tiroglossal Kanal / Brankial Yarık Kisti (2)

• Tuba Uterina, Ektopik Gebelik (2)

• Tükrük Bezi, Biyopsi (2)

• Uterus, Prolapsus İçin (+ / - Tuba ve Overler) (2)

• Üreter, Rezeksiyon (2)

• Vulva / Labia, Biyopsi (2)

• Yumuşak Doku Basit Eksz. (Lipom hariç) (2)

 

Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler

• Adrenal (Sürrenal), Rezeksiyon (3)

• Akciğer, Kama Biyopsisi (3)

• Beyin / Meninksler, Tümör Rezeksiyonu (3)

• Beyin, Biyopsi (3)

• Böbrek, Parsiyel / Total Nefrektomi (3)

• Dalak (3)

• Göz, Enükleasyon (3)

• İnce Barsak, Rezeksiyon (Tümör dışında) (3)

• Karaciğer, Kısmi Rezeksiyon (3)

• Kemik - Biyopsi / Küretaj Materyali (3)

• Kemik Fragmanları, Patolojik Kırık (3)

• Kolon, Segmental Rezeksiyon (Tümör dışı nedenle) (3)

• Larinks, Parsiyel / Total Rezeksiyon (3)

• Lenf Düğümleri, Regional Rezeksiyon (Diseksiyon) (3)

• Mediasten, Kitle (3)

• Meme, Mastektomi - Parsiyel / Basit (3)

• Mesane, TUR (3)

• Mide, Subtotal / Total Rezeksiyon (Tümör dışı nedenle) (3)

• Myokard, Biyopsi (3)

• Odontojenik Tümör (3)

• Over (+ / - Tuba), Neoplastik (3)

• Plasenta (Üçüncü trimester) (3)

• Prostat (Radikal rezeksiyon dışında) (3)

• Serviks, Konizasyon (3)

• Timus, Tümör (3)

• Tiroid, Total / Lobektomi (3)

• Tükrük Bezi (Tümör dahil) (3)

• Uterus, (+ / - Adneksler) (Tm ve prolapus hariç) (3)

 

Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler

• Akciğer, Total / Lob / Segment Rezeksiyonu (4)

• Dil / Tonsil - Tümör İçeren Rezeksiyon (4)

• Ekstremite, Disartikülasyon (4)

• Fetus, Diseksiyonla İnceleme (4)

• Kemik, Rezeksiyon (4)

• Kolon, Total Rezeksiyon (4)

• Kolon, tümör için segmental rezeksiyon(4)

• Larinks, Parsiyel / Total + Boyun Lenf Nodları (4)

• Meme, Mastektomi + Aksilla Lenf Nodları (4)

• Mesane, Parsiyel / Total Rezeksiyon (4)

• Mide, Tümör İçin Subtotal / Total Rezeksiyon (4)

• Özofagus, Parsiyel / Total Rezeksiyon (4)

• Pankreas, Total / Subtotal Rezeksiyon (4)

• Prostat, Radikal Rezeksiyon (4)

• Testis, Tümör (4)

• Uterus, Neoplastik (+ / - Tubalar ve Overler) (4)

• Vulva, Total / Subtotal Rezeksiyon (4)

• Yumuşak Doku Tümörü, Geniş Rezeksiyon (4)