Bilimsel Projeler

Merkezimizin yürütücü ve ortak olduğu projeler, araştırmacı ve danışman olduğu projeler ve son olarak hizmet verici olarak yer aldığı projeler

İNTERGEN VE BİLİMSEL PROJELER

Merkezimiz dört ayrı bilimsel proje çalışması yürümektedir.

 

• Merkezimizin yürütücü ve ortak olduğu projeler

Bu projeler sıklıkla fikir sahibi yada fikri ortaklığımızın olduğumuz çalışmalardır. Bu projelerin bir kısmı sadece İntergen ekibi tarafından gerçekleştirilirken, bazılarında üniversite ve diğer kurumlardan ortaklarımız bulunmaktadır.

 

• Merkezimizin araştırmacı olduğu projeler

Bu projelerde sıklıkla fikir sahibi olmadığımız, proje sürecine araştırmacı olarak katıldığımız projelerdir.

 

• Merkezimizin danışman olduğu

Bazı projelere deneyimlerimizle ve çalışma için biyolojik örnek temini gibi bir aşamada katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sıklıkla bu projelerde danışman olarak yer alıyoruz.

 

• Merkezimizin hizmet verici olarak yer aldığı projeler

Bu projelerde aşağıda bahsi geçen teknikler ile ilgili ve proje tasarımı gibi aşamalarda bilimsel ve teknik destek verdiğimiz çalışmalardır.

 

Bilimsel Projeler Noktasında Verdiğimiz Hizmetler

• Proje Tasarım ve Yazımı

• Laboratuvar Çalışmaları ve Laboratuvat Test Tasarımı

• Primer ve Oligo Tasarımı ve Kurulumu

• Dizi Analizi (Sanger Sekanslama)

• Yeni Nesil Dizileme (NGS)

• Real Time PCR uygulamaları (Ekspresyon analizi dahil)

• Mikroarray Uygulamaları

• Bilimsel Raporlama (Tez. Makale ve proje raporu tasarımı)

 

Projelerimiz

Kamu Destekli Projeler

1- Yeni doğan sepsislerinin hızlı tanısı ve neden olan mikroorganizmaların hızlı tespiti için moleküler genetik kiti geliştirilmesi

Desteğin Alındığı Kurum: 1507- TÜBİTAK Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 

2- Adli bilimlerde kimliklendirme, tıpta kemik iliği nakli sonrası kimerizm araştırmaları ve doku kontaminasyonu çalışmalarında kullanılmak üzere 18 STR (Short Tandem Repeat) bölgesini analiz eden kit

Desteğin Alındığı Kurum: 1511- TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma  Geliştirme ve Yenilik PDP

 

3- Sanayide Doktora Programı

Desteğin Alındığı Kurum: 2244- TÜBİTAK Sanayide Doktora Programı

 

4- Kanser tedavisinde bağışıklık hedefli tedavi ajanı/ajanları geliştirilmesi

Desteğin Alındığı Kurum: AYDE-KAP-SAYEM-2018-01- Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Birinci Faz Çağrısı

 

5- COVID-19 Etmeni Sars-cov2 Virüsünü Ve Virüse Karşı Gelişen Cevabı İzlemek İçin ELISA Testi Geliştirilmesi

Desteğin Alındığı Kurum: 1507- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

 

6- Spinal Müsküler Atrofi (SMA)’ye yönelik uPK hücre üretilmesi ve hastalık modellemesinde kullanılması, elde edilecek hastalık modellerinde ilaçların denenmesi için test kiti geliştirilmesi

Desteğin Alındığı Kurum: 1004- TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Uygulama Programı

 

7- Kanser ve Kanser Kök Hücresine Yönelik Yeni Teranostik Biyobelirteçlerin ve Hücresel Tedavi Yaklaşımlarının Tanımlanması-Geliştirilmesi

Desteğin Alındığı Kurum: 1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

8- Doğal İmmünite Defektleri, Kombine İmmün Yetmezlikler ve İmmün Disregülasyonla Giden Primer İmmün Yetmezliklerin Genetik ve İleri İmmünolojik Yöntemlerle Araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: 1003 - TÜBİTAK - Öncelikli Alanlar

 

9- Etiyolojide Sorumlu Olduğu Bilinen 11 Gende Mutasyon Tespit Edilmemiş Olan Maturity Onset Diabetes Of Youth (Mody) Hastalarında Etiyolojide Sorumlu Yeni Genlerin Araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: 1001 - TÜBİTAK

 

10- Lentivirus Aracılı Vazoaktif İntestinal Peptid Gen Naklinin Retinal Dejeneratif Hastalık Modelindeki Potansiyel Terapötik Etkinliği

Desteğin Alındığı Kurum: 1001 - TÜBİTAK

 

11- Sendromik Olmayan Mandibular Retrognati Olgularında IGF-1 Gen Mutasyonu ve . Polimorfizmlerinin Kodlandığı Bölgelerin ve Intron-Ekzon Birleşim Bölgelerinin Dizi Analizi ile Araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: 1002 - TÜBİTAK  

 

12- Entegraz Özürlü 3. Jenerasyon Lentiviral Vektör Aracılı SARS-Cov-2 Spike Gen Naklinin Pandemik Koronavirüs Hastalığına Karşı (COVID-19) Gelişen Hücresel Ve Hümoral Bağışıklık Yanıt Mekanizması

Desteğin Alındığı Kurum: 1001 - TÜBİTAK

 

Diğer Kurumlarca Desteklenen Projeler

1- Ar-Ge/ Proje İşbirliği

Desteğin Alındığı Kurum: Lokman Hekim Üniversitesi

Lokman Hekim Üniversitesinin öğretim üye ve elemanlarının yanında öğrencileri ile projeler yapmak üzere geliştirilen iş birliği ilk meyvelerini vermeye başladı.

• Tıbbi Genetik AD kuruldu

• Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar Araştırma Merkezi kuruldu.

• Öğrenciler ile ortak projeler başladı

• Hekimlere nadir hastalık farkındalık toplantıları yapıldı

• İlaç firmaları ile araştırma projeleri için çalışmalara başlanıldı

• Eczacılık fakültesi ile çalışmalar başladı

 

2- Dejeneratif ve Travmatik Menisküs Yırtığı Olan Hastalarda Tüm Mitokodriyal DNA Dizileme Analizi

Desteğin Alındığı Kurum: Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 

3- Sepsis tanısı ve antibiyotik direncinin tespit edilmesine yönelik hızlı ve etkin tanı algoritması geliştirilmesi

Desteğin Alındığı Kurum: Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 

4- Parkinson hastalarında Gaucher hastalığı ve Fabry hastalığı varyantlarının etkilerinin araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: Ankara Üniversitesi

 

5- Kontraktürlü myopatilerde genetik etkenlerin araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: İstanbul Üniversitesi

 

6- Tip 2 diyabet tanısı alanlarda Mody hastalığı ilişkili genlerin taranması ve MODY tanı kriterlerinin yeniden değerlendirilmesi   

Desteğin Alındığı Kurum: Ankara Üniversitesi

 

7- Konjenital Miyastenik Sendromlarin Klinik Ve Genetik Özelliklerinin Belirlenmesi

Desteğin Alındığı Kurum: İstanbul Üniversitesi

 

8- Uterin myom hastalarında p53 genindeki ailesel ve somatik mutasyonlarının araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

 

9- Gebelik kayıplarında tahliye materyalinde P53 geni mutasyonlarının araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

 

10- Polikistik Over Hastalarında HSD3B2 geni mutasyonlarının araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

 

11- Oligodonti olgularında MSX1 ve PAX 9 genlerinin mutasyon ve polimorfizmlerinin araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD

 

12- Yarık damak dudak hastalarında MSX1 geni dizi analizi ve MTHFR (2 SNP), MTR (1 SNP) ve MTRR (1 SNP) sıklığının araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD

 

13- Transient takipne hastalarında ADRB2 gen polimorfizmleri ADRB2 nin T-47C, A46G, C79G ve C491T (TACC) polimorfizmleri, beta 1gly49 polimorfizminin araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı DR. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

14- Uzamış sarılık olgularında UGT1A1 geni polimorfizmleri, SLCO1B1 c.11187G>A, SLCO1B1 c.388A>G, SLCO1B1 c.463C>A, SLCO1B1 521T>C, SLCO1B1 c.1463G>C, ve SLCO1B3 c.334T>G polimorfizmlerinin, Gst için 2 null allelin tespiti, Ho-1 için <24 GT polimorfizminin araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı DR. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

15- Yenidoğan trombositopenilerinde Human Platelet Antijeni polimorfizmlerinin araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı DR. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

16- MODY tanısı alan hastalarda tanımlanmış 11 genin araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: T.C. Sağlık Bakanlığı DR. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

17- Pseudodiastrofik Displazi tanısı konulan bir hasta örneğinde, geni bilinmeyen hastalığın geninin ve etiyolojisinin eksom sekanslama yöntemi ile tespit edilmesi

Desteğin Alındığı Kurum: Malatya İnönü Üniversitesi

 

18- Endometrial kanser örneklerinde Braf V600E mutasyonu, CKit mutasyonları (Ekzon 9-11-13 ve 17), GFR- mutasyonları (Ekzon 18-19-20-21), EGFR – duplikasyonları ve delesyonları (FISH), EGFR- metilasyonu, Her2 duplikasyonu-delesyonu (FISH), HPV varlığı ve HPV tiplendirmesi (Real Time PCR ve dizi analizi), PDGFRA (Ekzon 12 ve 18), Kras geni mutasyonları (Kolon kanseri için olan mutasyonlar) araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 

19- Farklı Kuvvet Tiplerinin Ortodontik Diş Hareketlerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Desteğin Alındığı Kurum: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Kliniği

 

20- 36 rat dişinden OPG, RANKL ve Cox2 genlerinin ekspresyon analizi

Desteğin Alındığı Kurum: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Kliniği

 

21- 100 Behçet hastası ve 50 kontrol örneğinde IL10 geni dizi analizi ile IL10 geni mutasyon ve polimorfizmlerinin araştırılması

Desteğin Alındığı Kurum: Ankara Üniversitesi Göz Hastalıkları AD

 

22- 100 Behçet hastası ve 50 kontrol örneğinde CPLX1 geni dizi analizi ve FMF 12 mutasyon analizi

Desteğin Alındığı Kurum: Ankara Üniversitesi Göz Hastalıkları AD

 

*İNTERGEN ARGE ÖZKAYNAK DESTEKLİ 45 PROJE TİCARİ GİZLİLİK KURALLARI GEREĞİ DETAYLARI SUNULAMAMIŞTIR.

 

*Bu projelerin dışında yüzlerce projeye destek verilmiştir.

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?