Sosyal ve Kültür Komitesi

İntergen Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’nin insan odaklı yaklaşımı çalışanlarımız, hastalarımız ve tüm iş ortaklarımız için temel prensiplerimiz arasındadır. İnsan odaklı yaklaşımımız İnsan Kaynakları politikamızın da en temel ilkesidir. İnsan odaklılığımız ve insanın da sosyal bir varlık olduğunu önemsememiz sonucu Sosyal ve Kültür Komitesi kurulmuştur. Amacımız, çalışanlarımızın iş dışı zamanlarını daha keyifli hale getirmek ve birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurmalarını sağlamaktır. Sosyal ve Kültür Komitesi temel amaçları; başta örgüt kültürümüzü desteklemek, takım ruhunu güçlendirmek, çalışanlarımızın motivasyon ve mutluluğunu artırarak, çalışanlar arası bağları güçlendirerek merkezimize kurumsal anlamda katkı sağlamaktır. Sosyal ve Kültür Komitesi olarak hem kurumsal mutluluğu hem de toplumsal mutluluğu önemsiyoruz. Çünkü İntergen olarak biliyoruz ki mutluluk paylaştıkça çoğalır ve mutlu çalışanlarımız topluma da daha faydalı bireyler haline gelecektir. Sosyal ve Kültür Komitesi olarak hedeflerimizi bu doğrultuda belirliyor, faaliyetlerimizi bu anlayışa göre gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek bir araya geliyoruz.

Hedeflerimiz;

• Mutlu çalışan,

• Yüksek motivasyonlu çalışan

• Sosyal ihtiyaçların giderilmesi ve sosyal gelişimin bir parçası olmak

• Kurum kültürümüzü yaygınlaştırmak.

• Takım ruhunu güçlendirmek.

• Bağlarımızı güçlendirmektir.