Laboratuvar Yöntemleri

Kullanılmakta olan laboratuvar yöntemlerimiz.

• Doku Kültürü - (Lenfosit, Amniyon, Koryon Villus, Fibroblast...)

• Sitogenetik - Sitogenetik yapılabilir dokulardan kromozom analizleri

• Floresan In Situ Hibridizasyon (FISH) - Doku Kültürü, Sürüntü, Parafinize Doku

• Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon - Comparative Genomic Hybridization (CGH)

• Array - Karşılaştırmalı Genomik Hibridizasyon - Array Comparative Genomic Hybridization

• SNP Mikro-Array - Kopya Sayısı Değişiklikleri -CNV, Uniparental Dizomi

• Microarray Ekspresyon Çalışmaları

• Metilasyon Çalışmaları - Mikroarray, Bisülfid-PCR, MLPA

• Dizi Analizi - Otomatize Sanger Metodu

• Yeni Nesil Dizileme - Next Generation Sequencing

• Klinik Ekzom, Tüm Ekzom, Tüm Genom Sekanslama -Next Generation Sequencing

• NIPT- BABYSEQ - Next Generation Sequencing

• PCR - Jel Elektroforezi

• Multipleks PCR

• Real Time PCR-Mutasyon Testleri

• Kantitatif Real Time PCR ve Ekspresyon Analizleri

• STR Analizi - Parental Analiz, Kontaminasyon Testi, Kimerim Analizi, Mikrosatellit Analizi

• Kantitatif Florasan PCR (QF-PCR)

•SSO/SSB

•  Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA)

• Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) ve Restriksiyon Enzim Analizi

• Mini-Sequencing (SNAPSHOT)

• Amplification Refractory Mutation System (ARMS)

• Delesyon Analizi - PCR-Jel Elektroforezi-GAP-PCR ve MLPA

• TUNEL - Terminal Transferase dutp Nick End Labeling

 

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?