Uzmanlık Alanlarımız

Klinik Danışmanlık, Bilinen tüm Genetik ve Nadir Hastalıklar için testler, Gebelik kayıpları – Riskli Gebelikler, Prenatal Tanı

1- Klinik Danışmanlık

• Tanı alamayan hastalar

• Tanı almış hasta konfirmasyonu

• Yanlış tanı almış hastalar

• Tıbbi tedavide yan etki yaşayan hastalar

• Tedavi edilemeyen hastalar

• Tüm kronik hastalıklar

• Romatolojik hastalıklar

• İnfertilite

• Gebelik sorunları - Gebelik kaybı

• Epilepsi

• Diyabet

• Obezite

• İmmun sistem hastalıkları

• Ciddi COVID hikayesi veya riski belirlenmesi

• Kronik ağrı

• Ailesel kanser

• Kronik anemi

 

2- Bilinen tüm Genetik ve Nadir Hastalıklar için 26.000 tanı testi

 

3- Gebelik kayıpları – Riskli Gebelikler

• Ölü doğum

• Tekrarlayan gebelik kayıpları

• Anomalili doğum öyküsü

 

4- Prenatal Tanı

• Ultrason anomalileri- Genetik test ve danışmanlık

• Pozitif aile öyküsü

• Pozitif tarama testi- ikili- dörtlü tarama/ NIPT

 

 

5- NIPT

• Anöploidi

• Mikrodelesyon

• Pozitif aile öyküsü

 

6- Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)

 

7- Preimplantasyon Genetik Anöploidi Taraması

 

8- Tüm Ekzom Sekanslama (WES)

 

9- Tüm Genom Sekanslama (WGS)

 

10- Kanser Genetiği Testleri

• Kanser tanısı ve tiplendirmesi

• Kanser ilaç seçimi testleri - Farmakogenetik

• Kanser takibi - minimal residüel hastalık

• Ailesel kanser öyküsü

 

11- Öngörülü tıp (Precision Medicine)

• Yan etki risk değerlendirmesi

• Farmakogenetik analiz – İlaç Seçimi ve doz ayarlanması

 

12- Kişisel Tıp (Personalized Medicine)

• Kesin tanı - detaylı ayırıcı tanı

• Hastalıkların alt tiplendirmesi

• Multifaktöryel hastalık analizi

• Farmakogenetik analiz – İlaç Seçimi ve doz ayarlanması

 

13- Koruyucu Hekimlik

• Tarama testleri

• Kanser risk analizi

• Farmakogenetik analiz

• Kaza - travma risk analizi

• Gebelik-evlilik öncesi risk analizi

 

14- Yenidoğan risk analizi

• Yüksek riskli yenidoğan - acil analiz

• Sağlıklı görünen yenidoğan - risk analizi

 

15- Evlilik ve Gebelik Öncesi Tarama Testleri

• Akraba evliliği risk değerlendirme

• Akraba evliliği yapmayan çiftlerde risk değerlendirme

• Sık görülen hastalıklar

 

16- İnfertilite (Kısırlık)

 

17- Farmakogenetik

 

18- HLA testleri

• Organ doku nakli

• HLA temelli tanı testleri (gluten enteropatisi, HLA B5, B27, B51 ve diğerleri)

 

19- Histopatolojik Testler ve İmmunhistokimya

• Klasik patolojik incelemeler

• Smear

• İmmunhistokimyasal analizler

• Konsültasyon

• Kanser Testleri (PDL-1 vb.)

 

SİZE NASIL YARDIMCI OLABİLİRİM?