Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Web Site Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Web Site Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN WEB SİTE AYDINLATMA METNİ

Kişisel Veri Talep Etme Amacımız

Web sitemize erişim esnasında bazı menülerde işlem yapılabilmesi için tarafınızdan bir takım kişisel verilerinizi sisteme girmeniz istenmektedir. Bu verilerin sizden talep edilme amacı, Merkezimize danıştığınız hususlar konusunda tarafınıza dönüş yapabilmektir.

Bu kapsamda tarafınızdan istediğimiz kişisel veriler şunlardır:

• Bize Ulaşın Bölümü için: Adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Korunma Esasları ve Paylaşılma Sınırları

Tarafınızdan talep edilen sınırlı sayıdaki kişisel veriler, Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi, Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ile veri koruma politikamız çerçevesinde kullanılacak, korunacak ve işlenmesi gereken sebeplerin ortadan kalkması halinde silinecektir. Bu kapsamda verileriniz edindiğimiz tarihten itibaren 10 yıl sürelerle saklanacak, süre bitiminde tarafımızca imha edilecektir.

Edindiğimiz kişisel verilerinizin iletilmesi yönünde kamu kurumlarından, adli mercilerden ve diğer resmi makamlardan gelen talepler;

• Talebin 108 sayılı Sözleşmeye ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesine uygunluğu,

• Kanuni açık bir zorunluluğa dayanıp dayanmadığı,

• Demokratik bir toplumda gerekli olma koşullarını taşıyıp taşımadığı,

• Talebin amacının hukuka uygun ve meşru olup olmadığı, bunun somut biçimde ortaya konup konamadığı, talep edilen veriler ile ulaşılmak istenen amacın örtüşüp örtüşmediği, belirtilen amaca ulaşmanın tek yolunun tarafınıza ait verilerin anonimleştirilmeden iletilmesi olup olmadığı,

Unsurları yönünden değerlendirilecek, bu unsurların tamamını sağlamayan veri iletme talepleri yerine getirilmeyecektir.  Sayılan unsurların tamamını taşıyan bir veri talebi karşısında, tarafınıza ait verilerin iletilmesi zorunluluğu doğabilecektir.

Bunun dışında edinilen verileriniz, tarafınızın açık rızası olmaksızın 3. gerçek ve tüzel kişilerle/kurumlarla paylaşılmayacak ve aktarılmayacak, bu verilere tarafımızdan talep ettiğiniz hizmeti yerine getirebilmek için zorunlu olan hallerle sınırlı olmak üzere ilgili çalışanlarımız ulaşabilecektir. Eğer talep ettiğiniz hizmetin sunulabilmesi verinizin yurt dışına aktarılmasını gerektiriyor ise, tarafınızdan açık rıza alınacaktır.

 

Haklarınız

Verilerinize ilişkin, başta Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi (108 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi, Anayasa’nın 20. Maddesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenen verilerinizin kapsamını öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi alma, bu verilere erişme ve bunlardan örnek alma,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, Yurt içinde veya yurt dışında 3. bir kişiye ya da kuruma aktarılıp aktarılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizde meydana gelen değişikliklerin verilerin paylaşıldığı kişi ya da kurumlara bildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini, imha edilmesini isteme haklarınızın olduğunu,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini, imha edilmesini isteme haklarınızın olduğunu,

• Bu hakkınızı Mustafa Kemal Mahallesi, 2119.sokak No:5, 06510 Çankaya/ANKARA, TÜRKİYE adresimize bizzat ya da yazılı şekilde başvurmak suretiyle kullanılabileceğinizi ya da KEP (kayıtlı e-posta adresi) yoluyla  info@intergen.com.tr adresimize mail atarak kullanabileceğinizi önemle hatırlatırız.

KVKK Başvuru Formumuzu indirmek için tıklayınız.